بسم الله الرحمن الرحیم
              http://img.tebyan.net/big/1388/04/195281302349540237143640211921602198983.jpg

    حضرت امام باقر(ع) می فرمایند:
   خداوند متعال هنگامی که آدم علیه السلام را آفرید ، مرگ را بین دو چشمش و آرزو را پشت سرش قرار داد و زمانی که وی مرتکب آن خطا شد، آرزو بین دیدگان و مرگ  پشت سرش واقع شد ; به همین دلیل فرزندان آدم می اندیشند اما نمی دانند(نمی فهمند).((علل الشرایع-ج۱-باب ۸۲-ح۱۵۲))
    
۱.در بیان چشم و پشت و آرزو:
۲.در بیان رابطه ی عقل و علم:


ادامه مطلب