مجله اینترنتی گره tag:http://gereh-b.mihanblog.com 2020-06-02T04:44:00+01:00 mihanblog.com گفتاری در گفتار دکارت 2014-03-05T13:15:04+01:00 2014-03-05T13:15:04+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/40 حمیدرضا میررکنی                                     بسم الله الرحمن الرحیمگفتاری در گفتار دکارت:گفتاری نامنظم و اجمالی در باره ی گفتار در روش دکارت و زمانه ی او و همچنین تفاوت او با سوفیسم                       بدیه                                     بسم الله الرحمن الرحیم

گفتاری در گفتار دکارت:
گفتاری نامنظم و اجمالی در باره ی گفتار در روش دکارت و زمانه ی او و همچنین تفاوت او با سوفیسم


                     

 

بدیهی است که تجددشناسی ما کلید حل تجدد مآبی ما است.فهم دنیای تجدد و فکرمتجدد نصفی از راه رسیدن به خودآگاهی است و شاید مسامحتا بتوان پذیرفت که اولین فیلسوف و مفتکر مدرن همانا رنه دکارت معروف است.گرچه به سختی می توان مدرنسیم فلسفی را  از یک فیلسوف آغاز کرد اما آنچه دکارت از دیگر فیلسوفان دیگر حتی ارسطو و افلاطون و حتی پیشاسقراطیان - که جملگی امدادگران غرب در فراموشی خدا و آسمان بوده اند - دارد آن است که او علاوه بر فراموشی خدا  (من) را به غرب هدیه داد.اگر تا پیش از این اومانیسم مسیحی چندان از دین جدا نشده بود  دکارت اومانیسم را جانی تازه داد تا بدون نظام کشیشی تنفس کند.


]]>
علم انسانگرا :عامل انسانگرایی 2013-10-27T19:51:46+01:00 2013-10-27T19:51:46+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/38 حمیدرضا میررکنی                      بسم الله الرحمن الرحیممطلبی ذیلا می خوانید  یادداشتی است که حقیر مدت ها قبل بدون قصد انتشار و صرفا جهت جمع بندی مطلبی انگاشتم.بدیهی است که فی الحال خود بنده بر بسیاری از سطور این یادداشت نقد هایی دارم و آن را نسبتا خام می دانم.اساسا نتیجه ی این یادداشت مبنی بر علیت علوم انسانی غربی برای خود فراموشی انسان  اکنون مورد قبول بنده نیست.به هر روی بدلیل مواد است                      بسم الله الرحمن الرحیم

مطلبی ذیلا می خوانید  یادداشتی است که حقیر مدت ها قبل بدون قصد انتشار و صرفا جهت جمع بندی مطلبی انگاشتم.بدیهی است که فی الحال خود بنده بر بسیاری از سطور این یادداشت نقد هایی دارم و آن را نسبتا خام می دانم.اساسا نتیجه ی این یادداشت مبنی بر علیت علوم انسانی غربی برای خود فراموشی انسان  اکنون مورد قبول بنده نیست.به هر روی بدلیل مواد استدلالی این یادداشت که می تواند مفید فایده برای دوستان خواننده باشد  برای عزیزان خواننده در وب قرار داده شد.

 

 

 

 چند وقتی است که طرح تحول علوم انسانی مطرح شده است و گویا هم اکنون در حال مطالعه و بررسی است.در بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) نیز بسیار با تاکید بر روی این طرح رو برو هستیم.اما شاید آنچه که امروز بیش از هر مطلبی مغفول مانده است  مسئله ی تبیین چرایی طرح این موضوع است.حضرت امام خامنه ای (دامه برکاته) در یکی از بیاناتشان اینگونه فرمودند:

    ((پایه و مبنای علوم انسانی ای که امروز در غرب مطرح است  از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته های علوم انسانی  بر مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر دینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت والا و توحیدی اسلامی رسیده باشند.))[1]

]]>
با اجازه ی اساتید...!استاد اصالت ندارد.... 2013-06-10T11:10:10+01:00 2013-06-10T11:10:10+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/31 حمیدرضا میررکنی                                بسم الله الرحمن الرحیم                  قریب به چهار سال پیش بود.صبح ساعت ۱۰ ، دفتر موسسه ی موعود عصر(عج)! جلوی در قدم می زدیم.من و برادرم را می گویم.منتظر رسیدن استاد علی اکبر رائفی پور.قرارمان ساعت ۱۰ بود ، اما راستش اس بسم الله الرحمن الرحیم

             


    قریب به چهار سال پیش بود.صبح ساعت ۱۰ ، دفتر موسسه ی موعود عصر(عج)! جلوی در قدم می زدیم.من و برادرم را می گویم.منتظر رسیدن استاد علی اکبر رائفی پور.قرارمان ساعت ۱۰ بود ، اما راستش استاد فراموششان شده بود.تماس گرفتیم ، گفتند می آیند.ساعت ۱۱ جلسه را شروع کردیم.بحث از ابتدائیات بود ، که آقا ما می خواهیم مستند بسازیم ، و... خودشان برایمان چای آوردند.فراموشم نمی شود ، در آن جلسه هیچ حرفی نزدم! جز سه عبارت :]]>
تحریم یا سوءاستفاده؟؟ 2013-05-14T07:26:17+01:00 2013-05-14T07:26:17+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/34 حسام صفی خانی بسم الله الرحمن الرحیم ((می توان  گفت که امروزه در جامعه جهانی ایران تنها کشوری است که قریب به 30  سال است که بدون وجود سفارت آمریکا در کشورش پابرجا مانده است.)) این جمله چند سال پیش از زبان خانم رایس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا شنیده شد. در واقع این حرف واقعا تامل برنگیز است اما نکته ای قابل تامل تر وجود دارد که شاید به آن پرداخته نشده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

((می توان  گفت که امروزه در جامعه جهانی ایران تنها کشوری است که قریب به 30  سال است که بدون وجود سفارت آمریکا در کشورش پابرجا مانده است.))

آپلود عکس

این جمله چند سال پیش از زبان خانم رایس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا شنیده شد. در واقع این حرف واقعا تامل برنگیز است اما نکته ای قابل تامل تر وجود دارد که شاید به آن پرداخته نشده است.

]]>
باز هم فتنه ای در نطفه خفه شد! 2013-04-28T13:43:05+01:00 2013-04-28T13:43:05+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/32 حسام صفی خانی بسم الله الرحمن الرحیم شاید همه ما حدثه 11 ستامپر را خاطر داشته باشیم.انفجار برج های دوقلوی آمریکا که چندی بعد آنرا دست آویزی برای حمله به مسلمانان قرار دادند و با این دروغ بزرگ تا چندین سال عراق و دیگر کشورهای اسلامی را مورد هجوم قرار دادند اما پشت صحنه قضیه خبر دیگر بود و آن این بود که قبل از وقوع انفجار حادثه 11 ستامپر در پشت دلار نشان داده می شود یا این نماد معروف در برنامه word نشان داده می شود: Q33NY :::> (شماره پرواز هواپیمایی که به برج ها بر خورد کرد

بسم الله الرحمن الرحیم

شاید همه ما حدثه 11 ستامپر را خاطر داشته باشیم.انفجار برج های دوقلوی آمریکا که چندی بعد آنرا دست آویزی برای حمله به مسلمانان قرار دادند و با این دروغ بزرگ تا چندین سال عراق و دیگر کشورهای اسلامی را مورد هجوم قرار دادند اما پشت صحنه قضیه خبر دیگر بود و آن این بود که قبل از وقوع انفجار حادثه 11 ستامپر در پشت دلار نشان داده می شود یا این نماد معروف در برنامه word نشان داده می شود:

Q33NY :::> آپلود عکس(شماره پرواز هواپیمایی که به برج ها بر خورد کرد)*1


]]>
گفتند: خودسازی ، گفتیم:خودسازی! 2013-03-09T20:39:51+01:00 2013-03-09T20:39:51+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/30 حمیدرضا میررکنی                                        بسم الله الرحمن الرحیم                               من کمترین در این مجال قصد اضافه گویی و اظهار فضل ندارم و کسی هم نیستم که بخواهم خط بدهم ، لیک چندی است امری از فکر من برون نمی رود ، و میدانم تا شنیده نشود هم برون نخواهد رفت.دغدغه ای دیرینه ، که به امید خدا د                                        بسم الله الرحمن الرحیم
                           

   من کمترین در این مجال قصد اضافه گویی و اظهار فضل ندارم و کسی هم نیستم که بخواهم خط بدهم ، لیک چندی است امری از فکر من برون نمی رود ، و میدانم تا شنیده نشود هم برون نخواهد رفت.دغدغه ای دیرینه ، که به امید خدا در این نوشتار سرباز خواهد کرد.
   کسی نیست که از اوضاع فرهنگی مملکت راضی باشد.همین موضوع موتور محرک تمامی فعالیت های فرهنگی است که شاهد آن هستیم.همه ما فعالان [اگر باشیم] ، فعالیم بی آنکه بدانیم که غایت چیست و به کجا باید رسید! سهل است ، حتی نمی دانیم که حالمان چطور است و آینده یمان چه خواهد بود!در واقع نه می دانیم که کجاییم[؟] ، و نه می دانیم که به کجا باید برویم[؟] ، و نه می دانیم که به کجا می رویم[؟]! نارضایتی ها حاصل سنجش آرمان ها و با شرایط حال است.سوال اینجا است که وقتی نمی دانیم که کجاییم و به کجا می رویم و به کجا باید برویم ، پس چرا ناراضی هستیم؟!
  
   جوابش این است : نمی دانم! واقعیت این است، من نمی دانم برای چه ناراضی هستم.من که نه حال را یافته ام و نه آینده را و نه آرمان را.]]>
ریشه های تاریخی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران 2013-01-26T10:42:29+01:00 2013-01-26T10:42:29+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/29 حمیدرضا میررکنی                                         بسم الله الرحمن الرحیم- مقدمه :          انسان همیشه خواستار بهترین ها است ، و این یک اصل مسلم در شناخت انسان است.راضی نشدن به شرایط حال و نگاه به آینده ای روشن ، سنت لایتغیر در زندگی بشر است.همین امر محرک اصلی تمامی انقلاب ها است.بر این اساس تمامی انقلاب ها در تمامی شئون خود (اعم از فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتص بسم الله الرحمن الرحیم

- مقدمه :
      

   انسان همیشه خواستار بهترین ها است ، و این یک اصل مسلم در شناخت انسان است.راضی نشدن به شرایط حال و نگاه به آینده ای روشن ، سنت لایتغیر در زندگی بشر است.همین امر محرک اصلی تمامی انقلاب ها است.بر این اساس تمامی انقلاب ها در تمامی شئون خود (اعم از فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی و...) در جهت کمال طلبی انسان پدید آمده اند ، همان نگاه به آینده ای که فوقا ذکر آن رفت. لکن آنچه که ماهیات قیام ها را با هم متفاوت کرده است ، تعریف انسان و جوامع مختلف بشری از (آینده ی روشن) بوده است ، و البته شرایط زمانی و وضعیت بستر اجتماعی آن انقلاب نیز در این تفاوت ها بی تاثیر نبوده اند.

]]>
اسلام و مسئله ی حاکمیت؟!(3) 2012-12-12T12:20:35+01:00 2012-12-12T12:20:35+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/25 حمیدرضا میررکنی                                                     بسم الله الرحمن الرحیم               خلاصه ای از بخش قبلی مقاله:     در بخش قبلی دریافتیم که برای وضع قانون ، اساس و توجیه اجرایی و مجریان و ناضران ، می بایست توسط ایدئولوژی تعیین شود.در واقع اساس در علم سیاست ایدئولوژی است.همچ     بسم الله الرحمن الرحیم
         
 

   خلاصه ای از بخش قبلی مقاله:
     در بخش قبلی دریافتیم که برای وضع قانون ، اساس و توجیه اجرایی و مجریان و ناضران ، می بایست توسط ایدئولوژی تعیین شود.در واقع اساس در علم سیاست ایدئولوژی است.همچنین در تقسیم بندی ای کلی ایدئولوژی ها را به دو بخش قبل از رنسانس و بعد از رنسانس تقسیم کردیم.ایدئولوژی های بزرگ قبل از رنسانس شامل ایدئولوژی های (ایران باستان) و (مصر باستان) و (روم باستان) بودند.از میان این سه ایدئولوژی به بررسی ایران باستان و مصر باستان پرداختیم.در مصر ، حکومت مبنایی مذهبی داشت.اما مذهب ایشان دارای فلسفه - به معنای تبیین عقلائی - نبود.بلکه صرفا بر مبنای افسانه و داستان های ساخته ی حکومت به پا شده بود.در ایران نیز ، تمامی شاهان سخن از فر کیانی می زدند و خود را چون فراعنه ی مصر از تخمه ی خدایان می خواندند.ایدئولوژی مصر باستان و ایران باستان ، باهم تشابهات فراوانی داشته اند که حاکی از اشائه یک عقیده از یکی به دیگری است که ان شاءالله طی مقاله ای جدا به آن خواهیم پرداخت.]]>
رابطه عرفان و فقه 2012-12-07T08:17:05+01:00 2012-12-07T08:17:05+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/24 حسام صفی خانی بسم الله الرحمن الرحیمبین عرفا وفقها یا بهتر بگویم بین فقه و عرفان چه رابطه‌ای وجود دارد؟ در مورد رابطه بین عرفان و فقه در ابتدا باید به چند نكته توجه كرد، نكته اول این كه بین عرفان نظری و عرفان عملی تفاوت وجود دارد، عرفان نظری از سنخ علم حصولی است، مانند سایر علوم است و شیوه تعلیم و تعلم در آن مانند ساید علوم است هر چند كه به نوبه خود به منظره‌ سلطان علوم است و به لحاظ موضوع و مسائل همه علوم، حتی فلسفه هم از آن الهام گرفته و در سایه آن حركت می‌كنند. عرفان عملی اما از سنخ علم حضوری بسم الله الرحمن الرحیم
بین عرفا وفقها یا بهتر بگویم بین فقه و عرفان چه رابطه‌ای وجود دارد؟

در مورد رابطه بین عرفان و فقه در ابتدا باید به چند نكته توجه كرد، نكته اول این كه بین عرفان نظری و عرفان عملی تفاوت وجود دارد، عرفان نظری از سنخ علم حصولی است، مانند سایر علوم است و شیوه تعلیم و تعلم در آن مانند ساید علوم است هر چند كه به نوبه خود به منظره‌ سلطان علوم است و به لحاظ موضوع و مسائل همه علوم، حتی فلسفه هم از آن الهام گرفته و در سایه آن حركت می‌كنند. عرفان عملی اما از سنخ علم حضوری و شهود حقایق است و قابل نقل و انتقال نبوده و روش تعلیم و تعلم در آن با سایر موارد متفاوت است، البته روشن است كه سوال بررسی تفاوت بین عرفان عملی و فقه است و تفاوت فقه و عرفان نظری.

.....

]]>
تراوشاتی پیرامون (شعار) و (کلیشه)؟ 2012-11-24T17:30:55+01:00 2012-11-24T17:30:55+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/23 حمیدرضا میررکنی                        بسم الله الرحمن الرحیم    ۹ روز از اول محرم می گذرد.برخی از همان روز اول عذاداری کردند و برخی دیگر از روز ها بعد شروع کردند.در تمام این چند روز آن چه ذهن مرا به خود مشغول کرده بود ، آن بود که (هدف ما از حضور در عذاداری ها چیست؟).شاید نوشته هایم کلیشه باشد ، اما واقعیت است! شاید کلیشه باشد ، اما حقیقت است!شاید کلیشه باشد ، اما آنقدر  کلیشه ها را رها کرده ایم که حتی همین کلیشه ها را هم یاد نگرف                      بسم الله الرحمن الرحیم
    ۹ روز از اول محرم می گذرد.برخی از همان روز اول عذاداری کردند و برخی دیگر از روز ها بعد شروع کردند.در تمام این چند روز آن چه ذهن مرا به خود مشغول کرده بود ، آن بود که (هدف ما از حضور در عذاداری ها چیست؟).شاید نوشته هایم کلیشه باشد ، اما واقعیت است! شاید کلیشه باشد ، اما حقیقت است!شاید کلیشه باشد ، اما آنقدر  کلیشه ها را رها کرده ایم که حتی همین کلیشه ها را هم یاد نگرفته ایم! گویا به ما آموخته اند که هر چیزی که تکرار شد ، کلیشه می شود ، و هر چه کلیشه شد ، یعنی باید رهایش کرد! امروز همگی یاد گرفته اند بگویند : (بیایید یک کار جدید بکنیم!) یا بگویند (نمی خواهیم کلیشه باشیم و...).


]]>
اسلام و مسئله ی حاکمیت؟!(۲) 2012-11-09T18:54:27+01:00 2012-11-09T18:54:27+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/22 حمیدرضا میررکنی                                                   بسم الله الرحمن الرحیم                      خلاصه ی بخش (۱):   در بخش اول در یافتیم که هر جامعه ای نیاز به (قانون) دارد.هر قانون نیز نیاز به (اساس) ، (واضع) ، (مجری) و (ناظر بر اجرا) می خواهد تا بتواند در   بسم الله الرحمن الرحیم

                   

  خلاصه ی بخش (۱):
   در بخش اول در یافتیم که هر جامعه ای نیاز به (قانون) دارد.هر قانون نیز نیاز به (اساس) ، (واضع) ، (مجری) و (ناظر بر اجرا) می خواهد تا بتواند در جامعه تاثیر لازم را داشته باشد.اصلی تر و مقدماتی ترین این چهار مبحث ، مبحث اساس است که همان ایدئولوژی می باشد.
  
   لذا در این بخش بر آنیم تا عمده ترین ایدئولوژی ها را بطور اجمالی مورد مطالعه قرار دهیم.بنده در عمده ترین شکل ممکن - از نظر خود - ، این ایدئولوژی ها را به دو بخش (قبل از رنسانس) و (بعد از رنسانس) تقسیم کرده ام.گرچه عمده ترین تفاوت ایدئولوژی های موجود در کل تاریخ چیز دیگری است ، لکن ما بطور مقدماتی این گونه تقسیم بندی نموده ایم.]]>
اسلام و مسئله ی حاکمیت؟!(۱) 2012-11-07T18:33:21+01:00 2012-11-07T18:33:21+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/21 حمیدرضا میررکنی                                         بسم الله الرحمن الرحیم   مقدمه:      مدت های مدید است که شبهه افکنان سنگر های شیعه را هدف قرار داده اند.همگی می دانیم ایشان در پی یافتن راه احق به پرسش از ادیان نمی پردازند ، بلکه صرفا در پی مشوش ساختن معتقدین به ادیان چنین عمل بسم الله الرحمن الرحیم
  مقدمه:


      مدت های مدید است که شبهه افکنان سنگر های شیعه را هدف قرار داده اند.همگی می دانیم ایشان در پی یافتن راه احق به پرسش از ادیان نمی پردازند ، بلکه صرفا در پی مشوش ساختن معتقدین به ادیان چنین عمل می کنند.در این افرادی نیز هستند که در پی یافتن راه احق بر این پرسش ها دامن زده اند و البته این حق مسلم ایشان است تا از دین بپرسند.در مقابل این حق مسلمی که خداوند متعال به تمامی انسان ها داده است ، متدینین و بالاخص مبلغین را موظف به پاسخگویی کرده است.اگر حق پرسش گرفته شود ، این عمل عمل اسلامی نخواهد بود ، بالعکس اگر حق پرسش باشد و پاسخگویی نباشد ، باز هم به اسلام عمل نشده است.در همین راستا حقیر بر آن شدم تا پاسخ برخی سوالات بنیادینی که کم تر پاسخگویی به آن ها پرداخته است را مورد بررسی قرار دهم و در حد توانم به روشن ساختن آن ها بپردازم.
  

]]>
شیعه سازی یا شیعه بازی؟! 2012-10-21T06:26:03+01:00 2012-10-21T06:26:03+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/19 حمیدرضا میررکنی                                بسم الله الرحمن الرحیم  مدتها قبل منزل یکی از اقوام ، متوجه یکی از شبکه های معروف ماهواره ای شدم ، که به اصطلاح شیعه سازی می کرد.گویا مجری اصلی این برنامه جناب (حاج آقا اللهیاری) ، مناظراتی بطور تلفنی با علما اهل سنت و عوام ایشان انجام می دادند.برایم جالب بود که چرا با وجود شبکه ای چون (شبکه ی ولایت) و (اهل بیت)که بزرگانی چون ح      بسم الله الرحمن الرحیم

http://ahlebaittv.tk/logo.jpg

  مدتها قبل منزل یکی از اقوام ، متوجه یکی از شبکه های معروف ماهواره ای شدم ، که به اصطلاح شیعه سازی می کرد.گویا مجری اصلی این برنامه جناب (حاج آقا اللهیاری) ، مناظراتی بطور تلفنی با علما اهل سنت و عوام ایشان انجام می دادند.برایم جالب بود که چرا با وجود شبکه ای چون (شبکه ی ولایت) و (اهل بیت)که بزرگانی چون حجت الاسلام راشد یزدی و آیت حسینی قزوینی در آن حضور می یابند ، شبکه ی دیگری نیز - به نام اهل بیت - تاسیس شده است تا پاسخگوی شبهات وهابیت و برادران اهل سنت باشد.
]]>
انا لله و انا الیه راجعون 2012-10-20T15:25:52+01:00 2012-10-20T15:25:52+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/20 حسام صفی خانی بسم الله الرحمن الرحیمو بازگشت همه بسوی اوستسلام به تمامی مبشران ظهورمتاسفانه امروز باخبر شدیم جمعی از دانش آموزان هموطنمان در چهارمحال بختیاری به علت تصادف به ایزد اللهی پیوسته اندحقیر و دست اندر کاران مجله خبری گره همگی با خانواده های آن مرحومین همدردی نموده و از خداوند صبر و اجری متعالی را خواستاریمباشد که این غم آخر خانواده های هموطنمان باشدآمین1391/7/29جمیع نویسندگان مجله خبری گرهیاعلی بسم الله الرحمن الرحیم
و بازگشت همه بسوی اوست
سلام به تمامی مبشران ظهور
متاسفانه امروز باخبر شدیم جمعی از دانش آموزان هموطنمان در چهارمحال بختیاری به علت تصادف به ایزد اللهی پیوسته اند
حقیر و دست اندر کاران مجله خبری گره همگی با خانواده های آن مرحومین همدردی نموده و از خداوند صبر و اجری متعالی را خواستاریم
باشد که این غم آخر خانواده های هموطنمان باشد
آمین
1391/7/29
جمیع نویسندگان مجله خبری گره
یاعلی
]]>
صلح صلح تا پیروزی؟! 2012-10-02T17:32:20+01:00 2012-10-02T17:32:20+01:00 tag:http://gereh-b.mihanblog.com/post/17 حمیدرضا میررکنی                                            بسم الله الرحمن الرحیم    چند سالی است که محمود احمدی نژاد سکان بخش های اجرایی کشورمان را به عهده گرفته است.اما در این چند سال هیچگاه موضع واقعی ایشان را در مورد ولایت فقیه و رهبری در عملشان ندیده ایم.پیش از این نیز حقیر طی مطب کوتاهی (تحت عنوان چه کسی صدای رهبر را شنید؟!) ، در این مورد توضیحاتی داده بودم.در آن مطلب بطور ضم      بسم الله الرحمن الرحیم

http://www.persianv.com/khabar/19_8604100391_L600.jpg


    چند سالی است که محمود احمدی نژاد سکان بخش های اجرایی کشورمان را به عهده گرفته است.اما در این چند سال هیچگاه موضع واقعی ایشان را در مورد ولایت فقیه و رهبری در عملشان ندیده ایم.پیش از این نیز حقیر طی مطب کوتاهی (تحت عنوان چه کسی صدای رهبر را شنید؟!) ، در این مورد توضیحاتی داده بودم.در آن مطلب بطور ضمنی عمل نشدن به اوامر مقام معظم رهبری ، حضرت امام خامنه ای را بیان کردیم.حال آنکه عمل به سخنان و رهنمون های رهبری باید سرلوحه ی وظایف قوه ی مجریه باشد.


]]>