بسم الله الرحمن الرحیم

((می توان  گفت که امروزه در جامعه جهانی ایران تنها کشوری است که قریب به 30  سال است که بدون وجود سفارت آمریکا در کشورش پابرجا مانده است.))

آپلود عکس

این جمله چند سال پیش از زبان خانم رایس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا شنیده شد. در واقع این حرف واقعا تامل برنگیز است اما نکته ای قابل تامل تر وجود دارد که شاید به آن پرداخته نشده است.


ادامه مطلب