بسم الله الرحمن الرحیم
و بازگشت همه بسوی اوست
سلام به تمامی مبشران ظهور
متاسفانه امروز باخبر شدیم جمعی از دانش آموزان هموطنمان در چهارمحال بختیاری به علت تصادف به ایزد اللهی پیوسته اند
حقیر و دست اندر کاران مجله خبری گره همگی با خانواده های آن مرحومین همدردی نموده و از خداوند صبر و اجری متعالی را خواستاریم
باشد که این غم آخر خانواده های هموطنمان باشد
آمین
1391/7/29
جمیع نویسندگان مجله خبری گره
یاعلی